Restore

Tavlan är en bön hämtad från

Klagovisorna 5:21
”Tag oss till dig på nytt, Herre, så att vi kan vända åter. Förnya våra dagar så att de blir som förr, …

Ordet qedem som här översätts till förr kan också översättas som evig/evigheten. Vilket ger hopp till framtiden även om känner att dina dagar är förbi. I Guds ögon är du fortfarande i allra högsta grad med i matchen!

Min bön är att alla som ser på denna tavlan ska få hopp om framtiden och ny glöd till livet och att deras relation till Gud ska bli starkare än den någonsin har varit!

(91×73 cm)​