Parrot

Att vara en kristen ses som en dårskap hos andra, men varför ska vi bry oss om vad andra tycker om oss när vi har en Far som älskar oss? Denna målning förmedlar frihet och tar bort människofruktan.

1 kor 1:18-20
”Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?”

(65×100 cm)