BeGe

Den 1 september 2019 tog Kungsports kyrkan ett inriktningsbeslut att ta första stegen mot en om- och tillbyggnad av deras lokaler. Under de senare åren har behoven av större och bättre anpassade lokalytor ökat.

Konstauktion

Tanken med en konstauktion där inkomsterna skulle gå till BeGe projektet fick jag när Hans Jansson sa att “Vi behöver kreativa lösningar för att samla in till denna byggnation”.

Hur går det till?

Varje månad under 2020 så kommer en tavla att auktioneras ut och där 100% av inkomsten går till Kungsports kyrkans BeGe satsning. Den aktuella tavelauktionen vissas nedan under “Månadens Tavla”.

Är du intresserad av månades tavla så fyller du i formuläret där du lägger ditt bud. Vinnaren av auktionen meddelas via e-mail och utför då betalningen.

Betalning

Betalningen sker via Swich (123 012 42 06) eller PostGiro (95 24 47-1) när auktionen är avslutad. Betalningen märks med “BeGe konst”.

Utställning & Avhämtning

Under första halvan av 2020 så kommer de sex första tavlorna att visas nere souterrängvåningen. Efter halvåret så kommer de resterande tavlorna att ställas ut. 

Avhämtningen av tavlorna sker efter varje avslutad auktion.

Månadens Tavla

Ledande Bud

Restore/QEDEM

Tavlan är en bön hämtad från
klagovisorna 5:21
”Tag oss till dig på nytt, Herre, så att vi kan vända åter. Förnya våra dagar så att de blir som förr, …

Ordet qedem som här översätts till förr kan också översättas som evig/evigheten. Vilket ger hopp till framtiden även om känner att dina dagar är förbi. I Guds ögon är du fortfarande i allra högsta grad med i matchen!

Min bön är att alla som ser på denna tavlan ska få hopp om framtiden och ny glöd till livet och att deras relation till Gud ska bli starkare än den någonsin har varit!

(91x73 cm)

Utgångspris: 500kr
Auktion: 6 dec - 30 dec kl 21:00 2020

Restore/QEDEM

Tavlan är en bön hämtad från
klagovisorna 5:21
”Tag oss till dig på nytt, Herre, så att vi kan vända åter. Förnya våra dagar så att de blir som förr, …

Ordet qedem som här översätts till förr kan också översättas som evig/evigheten. Vilket ger hopp till framtiden även om känner att dina dagar är förbi. I Guds ögon är du fortfarande i allra högsta grad med i matchen!

Min bön är att alla som ser på denna tavlan ska få hopp om framtiden och ny glöd till livet och att deras relation till Gud ska bli starkare än den någonsin har varit!

(91x73 cm)

Utgångspris: 500kr
Auktion: 6 dec - 30 dec kl 21:00 2020

Ledande Bud

Totalt insamlat genom BeGe konstauktion

Totalt insamlat genom BeGe konstauktion

Lägg ett bud

Budgivning startar den 2/8

Kommande Tavlor

Fresh Wave

Fresh Wave (Såld)

Gud vill komma med väckelse över Sverige. Han vill att vi kristna ska vara redo och stolta över vår tro.

Luk 21:25-28
“Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig."

(80x100 cm)

Utgångspris: 500kr
Auktion: 5 jan - 29 jan 2020

Parrot

Parrot (Såld)

Att vara en kristen ses som en dårskap hos andra, men varför ska vi bry oss om vad andra tycker om oss när vi har en Far som älskar oss? Denna målning förmedlar frihet och tar bort människofruktan.

1 kor 1:18-20
”Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?”

(65x100 cm)

Utgångspris: 500kr
Auktion: 2 feb - 26 feb 2020

God is Bigger

God is Bigger (ej Såld)

Gud är större än alla våra problem. Om det så är sjukdom, relationer eller situationer så är Gud större och Han älskar dig och vill bevisa för dig att Han är Gud!

1 Kung 18:36-39
Då tiden var inne att frambära matoffret, trädde profeten Elia fram och sade: ”Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt i dag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du Herre som är Gud, och omvänd du deras hjärtan.” Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg det, föll de ner på sina ansikten och sade: ”Det är Herren som är Gud! Det är Herren som är Gud!”

(59x74 cm)

Utgångspris: 300kr
Auktion: 1 mars - 1 april 2020

GOD

GOD (Såld)

2018 var jag med och målade under Global Outreach Day i Jönköping. När jag stod och målade ropade en vän till mig som också var med att jag skulle komma och be för en man som hade nedsatt hörsel på ena örat. Vi bad och mannen fick hörseln tillbaka.

Gud kommer använda dig om du är villig.

(73x91 cm)

Utgångspris: 500kr
Auktion: 5 april - 29 april 2020

Lion

Lion (Såld)

Möjligheten att kunna vila trots oroliga omständigheter. Gud är fridsförste! Det är tryggt att vara i hans famn.

(46x56 cm)

Utgångspris: 200kr
Auktion: 3 maj - 3 juni 2020

Faithful & True

Faithful & True (Såld)

Trofast och sann är ett av Jesus namn. Han är också kungars Kung och herrarnas Herre!

Upp 19:11-16
Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv, och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord. De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: "Kungarnas Kung och herrarnas Herre."

(65x80 cm)

Utgångspris: 500kr
Auktion: 7 juni - 1 juli 2020

Piece of Heaven

Piece of Heaven (Såld)

Guds rike är något att se fram emot, något att längta efter och något att kämpa för!

4 Mos 13:24
"De kom till Druvdalen. Där skar de av en gren med en ensam druvklase. Den bars sedan på en stång av två man…"

(100x80 cm)

Utgångspris: 500kr
Auktion: 5 juli - 29 juli 2020

Tulip

Hopelessful

Tulpan betyder ”hopplös kärlek”, men Gud sände sin son till oss, Jesus Kristus till att dö för våra synder och ge oss hopp, tro och kärlek till Gud och till varandra. För Gud är ingenting omöjligt!

Joh 3:16 och Luk 1:37

(38x46 cm)

Utgångspris: 200kr
Auktion: 2 aug - 2 sep kl 21:00 2020

Grips

Grips (Såld)

Ps 84:8

De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion.

(80x60cm)

Utgångspris: 500kr
Auktion: 6 sep - 30 sep kl 21:00 2020

HOPP

Hopp (Såld)

Sätt ditt HOPP till Gud!

(80x60 cm)

Utgångspris: 500kr
Auktion: 4 okt - 28 okt kl 21:00 2020

Refresh

Refresh (Såld)

Rom 15:13
Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

(80x60 cm)

Utgångspris: 500kr
Auktion: 1 nov - 2 dec kl 21:00 2020

Restore

Restore/QEDEM

Tavlan är en bön hämtad från
klagovisorna 5:21
”Tag oss till dig på nytt, Herre, så att vi kan vända åter. Förnya våra dagar så att de blir som förr, …

Ordet qedem som här översätts till förr kan också översättas som evig/evigheten. Vilket ger hopp till framtiden även om känner att dina dagar är förbi. I Guds ögon är du fortfarande i allra högsta grad med i matchen!

Min bön är att alla som ser på denna tavlan ska få hopp om framtiden och ny glöd till livet och att deras relation till Gud ska bli starkare än den någonsin har varit!

(91x73 cm)

Utgångspris: 500kr
Auktion: 6 dec - 30 dec kl 21:00 2020